• બેનર
  • બેનર

વૈશ્વિક ઘર કાપડ બજાર

વૈશ્વિક હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ 2020-2025 વચ્ચે વાર્ષિક 3.51 ટકાના દરે વૃદ્ધિ પામે તેવી અપેક્ષા છે.2025 સુધીમાં બજારનું કદ $151.825 બિલિયન સુધી પહોંચી જશે. ચીન સેગમેન્ટમાં તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખશે અને 28 ટકાથી વધુ હિસ્સા સાથે વિશ્વનું સૌથી મોટું હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ પણ રહેશે.ભારત સૌથી વધુ વૃદ્ધિ હાંસલ કરી શકે છે.
Fibre2Fashionના માર્કેટ ઈનસાઈટ ટૂલ TexPro મુજબ, 2016માં હોમ ટેક્સટાઈલનું વૈશ્વિક બજારનું કદ $110 બિલિયન નોંધાયું હતું. તે 2020માં $127.758 બિલિયન અને 2021માં $132.358 બિલિયન થઈ ગયું હતું. માર્કેટ વધીને $136.990 બિલિયન થવાની ધારણા છે, $1421 બિલિયન. 2023, 2024માં $146.606 બિલિયન અને 2025માં $151.825 બિલિયન. બજારનો 2020-2025 વચ્ચે સરેરાશ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર 3.51 ટકા રહેવાની શક્યતા છે.
વૈશ્વિક હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ચીન તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખશે.ચાઈનીઝ ટેક્સટાઈલ માર્કેટ 2016માં $27.907 બિલિયન હતું, જે વધીને 2020માં $36.056 બિલિયન અને 2021માં $38.292 બિલિયન થઈ ગયું. માર્કેટ 2022માં $40.581 બિલિયન, 2023માં $42.928 બિલિયન, $45.41203 બિલિયનમાં $45.4120 બિલિયન અને માર્કેટ $45.4120 બિલિયન થઈ જશે. TexPro મુજબ, 2020-2025 ની વચ્ચે સરેરાશ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર 5.90 ટકા રહેવાની શક્યતા છે.
2020-2025 વચ્ચે હોમ ટેક્સટાઇલનું યુએસ માર્કેટ વાર્ષિક 2.06 ટકાના દરે વૃદ્ધિ પામશે.હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ 2016માં $24.064 બિલિયન હતું, જે 2020માં વધીને $26.698 બિલિયન અને 2021માં $27.287 બિલિયન થઈ ગયું. માર્કેટ 2022માં $27.841 બિલિયન, 2023માં $28.386 બિલિયન, યુરોપમાં $28.956 બિલિયન અને $28.956 બિલિયન 2020માં વધીને $28.950 બિલિયન થઈ જશે. (જર્મની, ફ્રાન્સ, યુકે અને ઇટાલી સિવાય) 2025માં $11.706 બિલિયન સુધી પહોંચવા માટે 1.12 ટકાની વાર્ષિક વૃદ્ધિ જોવા મળી શકે છે. બજાર 2016માં $10.459 બિલિયન અને 2021માં $11.198 બિલિયન હતું.
ભારત 2024 માં બાકીના એશિયા-પેસિફિક (રશિયા, ચીન અને જાપાન સિવાય)ને વટાવી જશે જ્યારે ભારતનું કાપડ બજાર $9.835 બિલિયન સુધી વધશે જ્યારે બાકીનું એશિયા પેસિફિક $9 સુધી પહોંચશે.667 અબજ.ભારતીય બજાર પાંચ વર્ષમાં 8.18 ટકાની વાર્ષિક વૃદ્ધિ સાથે 2025માં $10.626 બિલિયન સુધી પહોંચી જશે.ભારતનો વિકાસ દર વિશ્વમાં સૌથી વધુ રહેશે.2016 માં, બજારનું કદ ભારતમાં $5.203 બિલિયન અને બાકીના એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રમાં $6.622 બિલિયન હતું.

2020 અને 2025 ની વચ્ચે હોમ ટેક્સટાઇલ સેગમેન્ટમાં બેડ લેનિન અને બેડસ્પ્રેડ કેટેગરીમાં બજારના કદમાં સૌથી વધુ વૃદ્ધિ થવાની અપેક્ષા છે. વાર્ષિક વૈશ્વિક બજાર વૃદ્ધિ 4.31 ટકાની ધારણા છે, જે સમગ્ર હોમ ટેક્સટાઇલ સેક્ટરની 3.51 ટકા વૃદ્ધિ કરતાં વધુ હશે.બેડ લેનિન અને બેડ સ્પ્રેડ કુલ હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં 45.45 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
Fibre2Fashionના માર્કેટ ઈનસાઈટ ટૂલ TexPro મુજબ, બેડ લેનિન માર્કેટનું કદ 2016માં $48.682 મિલિયન હતું, જે 2021માં વધીને $60.940 બિલિયન થયું હતું. તે 2022માં $63.563 બિલિયન, 2023માં $66.235 બિલિયન અને 2023માં $66.235 બિલિયન, $620820 બિલિયન, $620820 માં વધી શકે છે. તેથી, 2020-2025 વચ્ચે વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર 4.31 ટકા રહેશે.ઉચ્ચ વૃદ્ધિથી સમગ્ર હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં બેડ લિનનના બજારહિસ્સામાં વધારો થશે.
2021 માં વિશ્વના કુલ હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં બેડ લિનન માર્કેટ શેર 45.45 ટકા હતો. બેડ લિનન માર્કેટનું કદ $60.940 બિલિયન હતું, જ્યારે હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ 2021માં $132.990 બિલિયન હતું. ઉચ્ચ વાર્ષિક વૃદ્ધિથી બેડ લિનનનો બજારહિસ્સો વધીને 47.68 થશે 2025 સુધીમાં ટકા. બેડ લેનિન માર્કેટનું કદ 2025માં કુલ $151.825 બિલિયન હોમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાંથી $72.088 બિલિયન હશે.
TexPro મુજબ, 2021માં બાથ/ટોઇલેટ લિનનનું માર્કેટ સાઈઝ $27.443 બિલિયન હતું. તે વાર્ષિક 3.40 ટકાની વૃદ્ધિ સાથે વધી શકે છે અને 2025 સુધી $30.309 બિલિયન સુધી પહોંચી શકે છે. હોમ ટેક્સટાઈલના ફ્લોર સેગમેન્ટનો અંદાજ 2021માં $17.679 બિલિયનનો હતો અને 2025 સુધીમાં 1.94 ટકાની વાર્ષિક વૃદ્ધિ સાથે $19.070 બિલિયન સુધી પહોંચશે. અપહોલ્સ્ટરી માર્કેટનું કદ 3.36 ટકાની વાર્ષિક વૃદ્ધિ સાથે $15.777 બિલિયનથી વધીને $17.992 બિલિયન થશે.કિચન લિનન માર્કેટ સમાન સમયગાળા દરમિયાન 2.05 ટકાની વૃદ્ધિ સાથે $11.418 બિલિયનથી વધીને $12.365 બિલિયન થશે.


પોસ્ટનો સમય: નવેમ્બર-16-2022